Privatumo politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2023.10.23

 

Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų mums patikėtų asmens duomenų saugumas, todėl parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškiname, kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys) bei kokias Jūsų teises užtikriname.

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Meda LT“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 303245883, registracijos adresas Šaltalankių g. 1, Klevinės vs., Avižienių sen., 14180 Vilnius (toliau – Bendrovė arba mes). Su Bendrove galite susisiekti el. paštu info@meda.lt ar telefonu +370 52460054. 

Ši Privatumo politika nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis mūsų interneto svetaine www.meda.lt (toliau – Interneto svetainė).

Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „Asmens duomenys“ reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

Ši Privatumo politika taikoma kai Jūs lankotės mūsų Interneto svetainėje, registruojatės, kaip registruotas vartotojas, peržiūrite ir užsisakote mūsų siūlomas prekes, prenumeruojate mūsų naujienlaiškius, dalyvaujate akcijose, konkursuose, susisiekiate su mumis telefonu ar kitais komunikacijos kanalais, sekate mus socialiniuose tinkluose, apsilankote mūsų buveinėje, tiekiate mums prekes ar paslaugas ar kitu būdu kontaktuojate su mumis.

 

2. IŠ KUR GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus tokiais būdais:

-Kai Asmens duomenis mums pateikiate Jūs pats;

-Kai mes surenkame Jūsų Asmens duomenis Jums naudojantis Interneto svetaine, mūsų administruojamomis socialinėmis paskyromis, Jums susisiekus su mumis telefonu ar el. komunikacijos priemonėmis.

 

3. KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME

Jūsų Asmens duomenis tvarkome tokiomis sąlygomis:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Gali būti tvarkomi šie Asmens duomenys
Elektroninė prekyba Vardas, pavardė, telefono numeris, prekių pristatymo adresas, prekių apmokėjimo duomenys, komunikacija su klientu
Tiesioginė rinkodara El. pašto adresas
Bendrovės Interneto svetainės tobulinimas, rinkodaros komunikacijos aktualizavimas Lankytojų kompiuterių IP adresai, lankymosi duomenys, duomenys apie įrenginio naudojamą naršyklę, prisijungimo data ir laikas, mobiliojo įrenginio gamintojas ir modelis, mobiliojo įrenginio operacinė sistema, vizitų statistika, kita slapukų renkama informacija
Komunikacija su Bendrovės teikiamomis paslaugomis besidominčiais asmenimis, Bendrovės socialinių tinklų paskyrų lankytojais Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, kreipimosi laikas, kreipimosi turinys, bet kokia kita informacija, kuria Jūs nusprendžiate laisvanoriškai pasidalinti su Bendrove: atsiliepimai, nuomonės, komentarai, vertinimai, informacija, pateikta Bendrovei Jūsų teikiamuose dokumentuose ir kita 
Komunikacija su klientais ir / ar potencialiais tikslais (skundai, kreipimaisi, prašymai pan.) Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, kreipimosi laikas, skundo, kreipimosi, prašymo turinys, jei aktualu – sąskaitos numeris, jei kreipiamasi per Facebook – Facebook paskyros duomenys (profilio nuotrauka, vardas, pavardė, pseudonimas), bet kokia kita informacija, kuria Jūs nusprendžiate laisvanoriškai pasidalinti su Bendrove

 

4. KAIP NAUDOJAME ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS

Mes renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia, kad galėtume pasiekti tikslus dėl kurių jie yra renkami. Nerenkame ir nesaugome Asmens duomenų, kurie būtų nesusiję su mūsų veiklos vykdymu ir prekių Jums pardavimu bei paslaugų suteikimu.

Jeigu esate jaunesni nei 18 metų, mes patariame prieš pateikiant mums savo Asmens duomenis pasitarti su tėvais ar globėjais ir gauti jų sutikimą.

Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:

-Laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR (EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo toliau – BDAR), reikalavimų;

-Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

-Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose.

 

5. KAIP IR KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS

Jūsų duomenų nelaikysime ilgiau, nei tai būtina tikslui, dėl kurio jie apdorojami, pasiekti. 

Tiesioginės rinkodaros tikslu asmens duomenys tvarkomi 10 metų nuo sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis gavimo momento. Kai asmens duomenys tvarkomi reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, loterijų, konkursų) metu, asmens duomenys tvarkomi tiek, kiek jų reikia reklaminei akcijai organizuoti ir vykdyti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ir apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu. 

 

6. KAS YRA DUOMENŲ TVARKYTOJAI IR KITI DUOMENŲ GAVĖJAIS

Jūsų pateikti asmeniniai duomenys nėra viešai prieinami, juos tvarkome ir saugome vadovaudamiesi teisės aktais ir aukščiausiais savo veiklai taikomais standartais. Išimtiniais žemiau nurodytais atvejais ir tikslais gali tekti Jūsų asmens duomenis perduoti tretiesiems asmenims:

-Mūsų partneriams ar patikimoms trečiosioms šalims, padedantiems vykdyti mūsų veiklą  ar padedantiems mums parduoti prekes ir/ar teikti paslaugas, pavyzdžiui, siuntų bendrovėms, finansų įstaigoms, draudikams ir pan. Partneriams mes suteiksime tik tiek Asmens duomenų, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai suteikti.

-Bendrovės pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams (pavyzdžiui, serverio paslaugas, svetainės administravimo teikiančioms bendrovėms, buhalterinę apskaitą tvarkančioms įmonėms ir pan.). 

-Valstybės įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos institucijoms, teismams, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. 

Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkome tik turėdami dėl to išankstinį Jūsų sutikimą. Jei tokį sutikimą esate mums davęs, bet nebenorite, kad Jūsų asmens duomenys toliau būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, paspaudę atitinkamą nuorodą el. laiške su Jums siunčiama naujiena ar parašydami mums laišką el. pašto adresu info@meda.lt.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti mums raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu Šaltalankių g. 1, Klevinės vs., Avižienių sen., 14180 Vilnius arba parašius laišką el. paštu info@meda.lt. 

Mes, gavę Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kokių veiksmų imamės, kad išspręstume Jūsų prašymą. 

 

7. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Mūsų Interneto svetainėje naudojami slapukai (mažos rinkmenos, išsaugomos Interneto svetainės lankytojų įrenginio kietajame diske), kad būtų galima atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės lankytojų. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html .

Slapukus valdyti taip pat galite ir mūsų Interneto svetainėje, koreguodami nustatymus.

Atkreipiame dėmesį, kad slapukų atsisakymas kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

 

8. KITOS NUOSTATOS

Mes turime teisę keisti šios Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus pranešime Interneto svetainėje patalpindami atnaujintą Privatumo politiką ar kitais įprastais komunikacijos būdais. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo datos, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas. Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės Interneto svetaine, mes laikysime, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.