Privatumo politika

UAB „Meda LT“ privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja pagrindinius Jūsų asmens duomenų tvarkymo, naudojantis internetine svetaine meda.lt (toliau – Svetainė), principus ir taisykles.

Politika reguliuoja tuos atvejus, kai Jūs lankotės mūsų interneto Svetainėje, perkate prekes arba susisiekiate su mumis dėl prekių pirkimo bei kitais klausimais. Ši Politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo operacijas.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis vadovaujamės Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (Nr. 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, kitais susijusiais teisės aktais.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes esame Duomenų valdytojais – UAB „Meda LT“, juridinio asmens kodas 303245883, buveinės adresas Šaltalankių g. 1, Klevinė, Vilniaus r., LT-14180.

1. PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI
1.1. Duomenys, kuriuos renkame apie Jus, priklauso nuo to, kokius duomenys apie save Jūs pateikiate mums, kai įsigyjate prekes ar susisiekiate su mumis dėl įvairių klausimų.
1.2. Naudodamiesi Svetaine, Jūs neprivalote teikti mums jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tokiu atveju mes negalėsime Jums suteikti galimybės įsigyti Svetainėje siūlomų prekių.
1.3. Pagrindiniai renkami duomenys – vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, duomenys reikalingi prekių pardavimui (įsigytos prekės, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.), duomenis apie paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, paslaugos naudojimo kiekiai, duomenys surinkti panaudojant slapukus ar kitas panašias technologijas.
1.4. Mes užtikriname, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant Asmens duomenis, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
1.5. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Duomenų valdytojas, tiek nustatydamas Asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl Asmens duomenų tvarkymo.
1.6. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga mūsų teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
1.7. Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami tiems duomenų gavėjams, kuriems tokius asmens duomenis pateikti būtina pagal LR teisės aktus ar siekiant teisėtų Duomenų valdytojo interesų, tame tarpe, skolų išieškojimo bendrovėms, teisinių paslaugų, buhalterinių paslaugų, banko paslaugų, serverių paslaugų, elektroninių programų administravimo paslaugų, interneto svetainės administravimo paslaugų, kurjerių ir pristatymo paslaugų teikėjams, pranešimų siuntimo platformoms.

2. SLAPUKAI
2.1. Slapukai (angl. „cookies“) – trumpa tekstinė informacija, kurią Svetainė perduoda į joje naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius. Atsižvelgiant į naršyklę, ši informacija laikoma arba nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrajame faile. Slapukus galima perduoti tik jei yra tokia pasirinktis įrenginio nustatymuose.
2.2. Svetainėje yra naudojami dviejų tipų slapukai – būtini bei statistiniai.
2.3. Būtini slapukai yra skirti sklandžiam svetainės veikimui bei prekių pirkimui užtikrinti, yra naudojami nepriklausomai nuo Jūsų sutikimo su slapukų naudojimu, tokiuose slapukuose nesaugomi asmens duomenys.
2.4. Statistiniai slapukai įrašomi tik tada, kai Jūs paspaudžiate mygtuką „Sutinku“ prie pranešimo apie slapukus. Statistiniai slapukai skirti skaičiuoti apsilankymus, lankytojų srauto šaltinius ir vartotojų elgseną, kurių pagalba matuojamas ir gerinamas svetainės veikimas. Informacija surinkta šių slapukų pagalba yra apibendrinta ir anoniminė. Statistinių slapukų tiekėjas – Google Analytics.
2.5. Sutikimas su slapukais saugomas specialiame būtinajame slapuke vieną mėnesį po mygtuko „Sutinku“ paspaudimo. Duotą sutikimą naudoti slapukus bet kada galite atšaukti pakeitus interneto naršyklės nustatymus, išjungus visus slapukus arba išjungus slapukus tik šiai Svetainei, arba išvalius slapukų talpyklą.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
3.1. Turėdami klausimų ar nusiskundimų dėl Asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į Duomenų valdytoją, el. pašto adresu info@meda.lt arba turite galimybę užregistruoti savo kreipimąsi paskambinę telefonu +370 5 246 0054. Nepavykus išspręsti klausimo, Jus turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 2804), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.